Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2024.01.29.

 

Üdvözölöm a Belák Henriett egyéni vállalkozó által üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”).

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Honlapon történő vásárlás feltételeit.

 

Elektronikus levélben (e-mailben) és/vagy telefonon megrendelés leadására nincs lehetőség.

 

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon megtalálható.

 

Eladó a Honlapon a maga által készített egyedi festményeket értékesíti, melyek szerzői jogi védelem alatt állnak.

 

 

 

 1. ELADÓ ADATAI

 

Cégnév, cégforma:

Belák Henriett

Székhely:

5811 Végegyháza, Kossuth u. 69

Levelezési cím:

henriett.belak@gmail.com

Eladó telefonszáma:

+36703234445

Eladó e-mail címe:

henriett.belak@gmail.com

Bejegyző cégbíróság/bejegyző hatóság neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

57587385

Adószám

59543257-1-24

Eladó értékesítési online felülete (domain név):

www.belakhenriett.com

Bankszámlaszám:

[...]

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye:

Shopify

Tárhelyszolgáltató e-mail cím, weboldal:

Shopify International Ltd.
Attn: Data Protection
c/o Intertrust Ireland
2nd Floor 1–2 Victoria Buildings
Haddington Road
Dublin 4, D04 XN32
Ireland

 

 

 1. MIT TARTALMAZ EZ A DOKUMENTUM?

 

A Vásárló és Eladó között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmát

 

 1. a Vásárló és Eladó között a vásárlási folyamat során létrejövő egyedi feltételek

 

és

 

 1. a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”)

együttesen határozzák meg.

 

Ennek megfelelően az ÁSZF az alábbiakat tartalmazza:

 

 • Eladó fontosabb adatait, elérhetőségét,
 • Feleket (Vásárló/Eladó) megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)
 • a teljesítési határidők egyes szabályait,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Szerződésre irányadó jog Magyarország szabályai. A legfontosabb jogszabályok:

 

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. FEBRUÁR 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 

 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

A megrendelések leadása kizárólag távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközön lehetséges.

 

Vásárló a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával (pl. jelölőnégyzet bejelölése és/vagy megrendelést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és a konkrét Termék(ek) megvásárlására vonatkozó egyedi feltételeket.

 

A Szerződés nyelve a magyar.

 

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és az Eladó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvényben meghatározott magatartási kódexszel nem rendelkezik.

 

A Honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Vásárló minősül ajánlattevőnek, az Eladó a Vásárló ajánlatát elfogadja és így jön létre a szerződés.

 

 1. RÉSZLETES VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

 

  1. Regisztráció

 

A regisztráció a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele és a honlapon regisztrációs felület nem érhető el.

 

  1. Megrendelés folyamata

 

   1. 5.2.1.Termék megismerése, kiválasztása, a termékek megjelenítése

 

Vásárlónak lehetősége van a Honlap felületén böngészni a Termékek között. A termék nevére kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik. Vásárló a Termék nevére, fotójára klikkelve tájékozódhat a Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról.

 

A Honlapon található ábrák, fényképek és termékfotók megjelenítésével folyamatosan törekszünk arra, hogy a Honlapon lévő fényképek minél élethűbb megjelenést biztosítsanak. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az ábrák, fényképek és termékfotók színei az emberi szem számára másképp jelennek meg, mint az informatikai eszközökön. Az eltérések az általad használt számítógép vagy egyéb eszköz színfelbontásától, színmegjelenítés módjától, fényviszonyoktól is függhetnek. Ezen eltérések miatt Eladó nem vállal semmiféle felelősséget.

 

   1. 5.2.2.A „kosár” funkciói

 

Ha bármely Termék elnyeri tetszését, úgy a „Hozzáadás a kosárhoz” feliratú gombra kattintva tudja a Terméke(ke)t a virtuális kosárba helyezni.

 

A kosár tartalmát a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

 

A kosárba helyezett Termék(ek) a megrendelés végleges leadása előtt bármikor törölhető a kosárból. A Termékek darabszámának módosítására nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy minden Termékből egy darab érhető el.

 

A megrendelésének elküldéséhez szükséges megadnia a nevét, a számlázási és kiszállítási adatokat a Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki kell választani a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt szállítási és fizetési módot.

 

Mielőtt véglegesítené a megrendelését, kérjük ellenőrizze a megadott adatok helyességét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat mielőtt elküldené megrendelését.

 

Eladó kizárja a felelősségét téves/valótlan adatszolgáltatás esetére és a téves/valótlan adatot megadó személy minden esetben felel a nem megfelelő adatszolgáltatásért, függetlenül attól, hogy rosszhiszeműen vagy jóhiszeműen járt el.

 

Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy adatain, akkor azt még megteheti a megrendelés végleges elküldése előtt bármikor.

 

Amennyiben meggyőződött arról, hogy a megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „Fizetés” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni Eladó részére, ami az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A „Fizetés” gomb megnyomását követően átirányításra kerül a fizetési szolgáltató oldalára, ahol a megrendelésének összegét bankkártyás fizetéssel ki tudja egyenlíteni.

 

  1. Termékek árával kapcsolatos fontos információ

 

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttó) van feltüntetve, a Termék ÁFA-kulcsának és Eladó adóalanyiságára vonatkozó előírásoknak megfelelően. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is.

 

Eladó időszakosan árkedvezményt biztosíthat termékeink árából. Amennyiben általános leárazásról van szó, akkor kedvezményes árát egyértelműen jelöljük a Termék adatlapján. Amennyiben viszont az árkedvezmény kupon beváltásához kötött (pl.: zárkörű kedvezmények), akkor a kedvezményes ár a rendelési folyamat során, a kuponkód megadását követően válik láthatóvá.

 

   1. 5.3.1.Hibás ár

 

Eladó a lehető legnagyobb gondossággal jár el a Termékek árának és Termékek leírásának feltüntetésekor. Előfordulhat, hogy Eladó szerződéses akarata nélkül/annak ellenére mégis a Termék szokásos piaci árától jelentősen eltérő árat (akciós) jelenít meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat tüntet fel.

 

Nyilvánvalóan hibás ár lehet az alábbi három eset bármelyike:

 • 0 Ft-os árat tüntet fel a Eladó egy vagy több Terméknél,
 • kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett árat tüntet fel a Eladó egy vagy több Terméknél,
 • a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel a Eladó egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is alacsonyabb.

 

Ilyen esetekben az Eladó az alábbiakra jogosult:

 1. nem fogadja el (elutasítja) az Ön az Eladó szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát

ÉS

 1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz ajánlattételi felhívást Önnek (Ön nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni felénk),

VAGY

 1. vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.

 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

 

Eladó tehát feltételezi a Vásárlóról, hogy rendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárhatóak alapján jár el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Terméknek a Eladó által feltüntetett ára nyilvánvalóan túl alacsony.

 

  1. Rendelés visszaigazolásának folyamata a Honlapon

 

Miután elküldte megrendelését a Honlapon keresztül Vásárló egy e-mailt fog kapni, amely egyszerre tartalmazza az automatikus visszaigazolást, melyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett a rendszerbe, továbbá tartalmazza a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget (ajánlat elfogadó email).

 

Amennyiben azt tapasztalja, hogy a visszaigazolás tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles Eladóval e-mail útján haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni.

 

Amennyiben a visszaigazoló és egyben a szerződést létrehozó e-mail 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

 

  1. Szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség

 

   1. 3.5.1.Szerződés létrejötte

 

Az ajánlat elfogadó e-mail az Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat (megrendelés) elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Vásárló és Eladó között abban az időpontban, amikor az Eladó szerződéses nyilatkozatát tartalmazó e-mailje (ajánlat elfogadó email) a Vásárló elektronikus levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

A Vásárló és Eladó között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján az Eladó dolog tulajdonjogának átruházására, Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

   1. 3.5.2.Ajánlati kötöttség

 

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Eladótól a megrendelésének beérkezését visszaigazoló e-mailt.

 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.

 

Amennyiben a visszaigazolása azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló hibás e-mail címet adott meg a megrendelés folyamat során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Vásárló nem tud üzenetet fogadni, az Eladó kizárja a felelősségét a Vásárló megrendelésének meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért.

 

Ha Vásárló rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé, a nem kívánt vagy téves adattartalmú rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

  1. Számla

 

Eladó számlát állít ki a Vásárló vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Vásárlónak és/vagy a csomagban helyezi el. Vásárló az ÁSZF elfogadásával beleegyezik ebbe.

 

  1. Fizetési módok

 

A kiválasztott Termékek vételárát Ön kizárólag bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni az Eladóval szerződésben álló pénzügyi szolgáltató rendszerében biztonságos módon.

 

 

 

Eladó – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

  1. Szállítási feltételek

 

Az aktuálisan elérhető szállítási módozatokról és azok áráról, egyéb feltételeiről a konkrét Termék megrendelésekor tájékoztatjuk, illetve a Szállítási feltételek menüpontban elérhető. Itt az ÁSZF-ben csak általános tájékoztatást adunk a szállítási feltételekről.

 

A Termékek kizárólag házhozszállítással rendelhetőek meg. Személyes átvételre nincs lehetőség.

 

Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

 

Ha Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt Termékek kiszállítását.

 

A futárszolgálat tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást az Eladó csak akkor kísérli meg újból, ha Vásárló az újabb kiszállítás díját megfizette Eladó részére.

 

Eladó fenntartja a jogot arra, hogy az egy megrendelésben szereplő Termékeket egyszerre szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.

 

Amennyiben lehetséges, a Termék(ek) átvételekor Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson és/vagy a Terméke(ke)n, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét és/vagy haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk.

 

   1. 3.8.1.Szállítási határidő

 

Eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, átlagosan 3-5 napon belül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméke(ke)t.

 

A konkrét szállítási határidőt minden esetben az Eladó/futár által küldött visszaigazolás tartalmazza.

 

Eladó a Vásárló rendelését a lehető leghamarabb átadja a futárszolgálatnak. Eladó és/vagy a futárcég a szállítás napjáról e-mailben és/vagy SMS-ben előzetesen értesíti Vásárlót.

 

Eladó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta

VAGY

 1. a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

   1. Értékesítés külföldre

 

Amennyiben Eladó a megrendeléseket az Európai Unió (EU) területén belül külföldre is kiszállítja a terméket, akkor a külföldi megrendelésekre is jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vásárlónak

 • az a Fogyasztó minősül, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy
 • az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást.

 

   1. Kárveszély átszállása

 

Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül és a Eladó vállalja a Termék(ek) Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a Termék(ek)et. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az Eladó ajánlotta.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

  1. A Fogyasztó elállási joga

 

Fontos információ: az e pontban felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (jelen pontban továbbiakban: „Fogyasztó” ). Ennek megfelelően cégek, intézmények stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

 

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 

 1. Terméknek,
 2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Termékeknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

  1. A Fogyasztó elállási jogának kizárása

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

 1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelye a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. friss élelmiszer, meleg étel);

 

 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele Eladótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

 

 1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

 1. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

 1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél Eladó a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

 1. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

 1. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

 1. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

 

Ha a Fogyasztó mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken Eladó részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az alábbi linken elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

 

  1. 13.3.Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. napon) elküldi Eladó részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Eladó a határidő számítása szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6. pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Eladó köteles e-mailben észszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Eladó által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

 

A Terméknek Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha Eladó vállalta e költségek viselését. Eladó azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Eladó az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Eladó tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve észszerű költségeinek megtérítését.

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költségét is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Eladó, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A csomag visszaérkezését követően a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos vagy hiányos volt).

 

 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

A különböző szavatossági jogokról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató az I. Mellékletben található [LINK rá, ha külön oldalon is van]

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

  1. Panaszügyintézés

 

Vásárló panaszt tehet Eladónál az Eladónak és minden, a Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a Termék(ek)nek Vásárló részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

 

Vásárló a panaszát szóban és írásban is megteheti.

 

Vásárló a Termékkel vagy az Eladó értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

 

   1. 8.1.1.Szóbeli panasz

 

Eladó a telefonon keresztül közölt panaszt köteles azonnal megvizsgálni és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolni. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

 

Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül – megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Eladó panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Egyebekben a szóbeli panaszt feldolgozásakor az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

   1. 8.1.2.Írásbeli panasz

 

Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.

 

A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja Vásárlót. A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

 

   1. 8.2.1.Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Ha Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel az Eladó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A Vásárló egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

 

   1. 8.2.2.Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

   1. 8.2.3.Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Amennyiben Eladó a fogyasztónak minősülő Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a Vásárló által a kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A Békéltető Testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér - a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy a Békéltető Testület felhívására a vállalkozás határidőn belül köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület részére.

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

 

A Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot ugyan nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot!

 

Ez azt jelenti, hogy ha a vállalkozás a Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a békéltető testület határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását.

 

A kötelezést tartalmazó határozat esetén az eljárás költségei teljes mértékben a vállalkozást terhelik, míg a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek saját költségeiket viselik, azaz a fogyasztónak semmilyen körülmények között nem kell megtérítenie a vállalkozás költségeit. 

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu

 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest

Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye

Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye

Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu

 

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye

Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye

Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu

 

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye

Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: 
panaszrendezes.hu

 

   1. Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Amennyiben a Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

 

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

  1. Felelősség

 

A Vásárló a Honlapot, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára felhasználhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

Eladó oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más vállalkozások oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze az Eladó felé. Ha a Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

  1. Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikke és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén Eladó kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 5000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében Eladó közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

 

Az Eladó által készített képeket, festményeket szerzői jog védi. A festmények megvásárlásával a szerzői jog nem száll át a Vásárlóra, az az Eladó kizárólagos tulajdona.

 

A festmények semmilyen formában nem sokszorosíthatóak, másolhatóak, gyártható. A képek csakis személyes használatra vehetők igénybe, egyéb felhasználásra csak az Eladó mint alkotó beleegyezésével kerülhet sor. Kereskedelemben nem értékesíthető egyetlen festmény sem az alkotó írásbeli engedélye nélkül.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, Eladó által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltöltésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Eladó külön írásbeli engedélyt adott.

 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

  1. Vásárló által közölt adatok, információk

 

Vásárló teljes mértékben felel az általa Eladónak az oldal igénybevételével eljuttatott információkért, így tartalmilag azok valódiságát tekintve és az esetleges kapcsolódó szerzői jogok tekintetében is. A Vásárló hozzájárul az általa megadott adatok és információk tárolásához, statisztikai elemzésekhez és egyéb – a személyes adatok védelmét nem sértő – üzleti célokra történő felhasználásához bármilyen formában és bármilyen aktuális vagy jövőbeli eszközzel, beleértve az összes Tartalmat, audio és video tartalmat is, melyet Vásárló küld el akár harmadik feleken keresztül is.

 

  1. Jogról lemondás feltételei

 

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben Eladó valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

 

  1. Szerződéses nyilatkozatok formai előírása

 

A Felek a Szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által rendeléskor megadott e-mail, mint kommunikációs forma használatát, és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondólevél a Vásárló e-mail fiókjában hozzáférhetővé válik.

 

 1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, KIZÁRÁSOK

 

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

 

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Eladó és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

 

I. Melléklet

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZAVATOSSÁGI, JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

 

 1. Hibás teljesítés

 

Hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha az Eladó szolgáltatása (a Termék) nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Fontos, hogy az Eladó nem teljesített hibásan, ha Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett (pl. minőségcsökkentett leértékelt Termék esetén).

 

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

 

Az alábbiak teljesülése esetén minősül szerződésszerűnek az Eladó szolgáltatása (a Termék vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatások):

 

 1. meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 2. alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor Eladó tudomására hozott és amelyet Eladó elfogadott;
 3. rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
 4. biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

 

További feltétele a szerződésszerű teljesítésnek az, hogy a Termék vagy Eladó egyéb szolgáltatása:

 

 1. alkalmas legyen azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 2. rendelkezzen a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 3. meg kell felelnie Eladó által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

 

Eladó szolgáltatásának nem kell megfelelnie a (ii) pontban említett nyilvános kijelentésnek, ha Eladó bizonyítja, hogy

 1. a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
 2. a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették;

vagy

 1. a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 

Hibás teljesítás áru adásvételi szerződés esetén

 

Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 1. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt Eladó végezte el, vagy Eladó felelősségvállalása mellett végezték el;

VAGY

 1. az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe

helyezés Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

 

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

 

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, Eladó felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

 1. két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
 2. két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már nem léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

 

Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. Eladó az általa értékesített Termékei esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Vásárló 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Vásárló közvetlenül Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

  1. Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

 

Vásárló – választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatást arányos leszállítását vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a hibát Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíttathatja ki.

 

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

 

Ön Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Eladóval.

 

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Eladó adott okot.

 

Ha a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

 

  1. Eladó mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

 

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon (áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele esetén 12 hónapon) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

 

Amennyiben Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap (fogyasztói szerződés esetén áru és digitális elemet tartalmazó áru adásvétele esetén 12 hónap) eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

 

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy Eladó észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

 

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát Eladóval.

 

A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

 

Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

 

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható (email vagy posta).

 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

 

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a fenti bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a Fogyasztónak Eladó költségére vissza kell küldenie Eladó részére az érintett árut; és
 2. Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

 1. Termékszavatosság

 

A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Jótállás

 

Eladó nem értékesít olyan terméket, amely a 151/2003 () Korm.rendelet hatálya alá tartozna.